XXXVIIIÈ CURSET. JORNADES INTERNACIONALS SOBRE LA INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ARQUITECTURA TRADICIONAL: ESSÈNCIA O FORMA

 

L’objectiu d’aquest Curset serà l’anàlisi en profunditat de la complexitat que porta la intervenció d’un patrimoni amb un caràcter tan destacat pel seu component identificador com és el patrimoni tradicional. Aquest patrimoni és una important referència de qualsevol societat. Tot i parlar d’arquitectura, aquest concepte comprèn també altres àmbits de coneixement atès que la construcció admet una interpretació cultural en diverses dimensions: productiva, social, gestió del territori,… tantes com la pròpia complexitat de cada grup humà.

La rehabilitació d’aquest patrimoni es dóna en un entorn on el canvis actuals són accelerats, i és aquesta realitat la que planteja una gran quantitat de qüestions especials. Per tal de donar aquesta visió integradora comptarem amb l’aportació d’especialistes tant locals com internacionals, pertanyents a diferents àmbits professionals relacionats amb el tema, que ens exposaran les seves experiències i reflexions.

Data : Del 17/12/2015 fins 20/12/2015

Directors : Dra. Mónica Alcindor Cuenca, Dr. Josep M. Fortià i Rius

 

https://www.arquitectes.cat/ca/aadipa-xxxviiicurset-presentacio