Crida a comunicacions X JORNADES D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA

web

Convocatòria

L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i el comitè organitzador convoquen les X Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya que, com cada tres anys, tenen per  objectiu aportar i acollir noves visions i estudis originals en qualsevol dels camps relacionats amb el Patrimoni Industrial.

En aquesta ocasió, les Jornades se celebraran a la ciutat de Vic, de l’1 al 3 de desembre del 2016.

Temàtica i àmbits

Les Jornades pretenen aportar i acollir noves visions i estudis originals en qualsevol dels camps relacionats amb el Patrimoni de la Indústria Alimentària, passat present i futur.

Elaboració, transformació, preparació, envasaments, impacte públic, publicitat, difusió… dels productes alimentaris pel consum humà.

Les seccions temàtiques podran ser: patrimoni del gra (cereals): sitges, farineres…, patrimoni del vi i dels alcohols: caves, cellers, premses, destil·leries…, patrimoni del sucre, patrimoni de begudes tropicals: te, cafè, xocolata… patrimoni vinculat a la conservació d’aliments: saladors, frigorífics, escorxadors, indústries conserveres…, aplicació dels àmbits científics i tècnics a la producció agroalimentària.

Dins de la temàtica de les X Jornades d’Arqueologia Industrial a Catalunya també s’inclou un apartat general de miscel·lània sobre el Patrimoni Industrial: metodologies d’estudi i de recerca, fons documentals, treballs de camp, actuacions de preservació i salvaguarda.

Proposta de comunicacions

Els autors que ho desitgin podran fer propostes en les següents modalitats:  comunicació oral, pòster i vídeo.

Les contribucions s’hauran de trametre abans del 17 de maig del 2016. Aquelles que no arribin abans del termini establert no apareixeran en el programa de les Jornades.

Els resums de les comunicacions orals, pòsters i vídeos seran d’un màxim de 30 línies (unes 300 paraules). S’hi ha de consignar un breu currículum de l’autor o autors, de 5 línies com a màxim (unes 50 paraules) i les dades personals de l’autor o autors: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte.

Cal enviar les propostes a l’adreça electrònica de la secretaria de l’AMCTAIC secretaria@amctaic.org  i indicar en l’assumpte “Comunicació – X Jornades d’AIC”, “Pòster – X Jornades d’AIC” i “Vídeo – X Jornades d’AIC”.

Totes les propostes seran contestades pel Comitè Científic abans del 30 de juny de 2016, indicant si són acceptades o si es necessiten altres detalls per a la seva avaluació.

Les propostes acceptades tindran fins el 10 d’octubre del 2016 per presentar la comunicació completa.

El Comitè científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació.

Els pòsters i els vídeos s’exposaran a la sala habilitada durant les X Jornades i es presentaran en el marc d’una sessió específica.

Conferències i activitats

Durant les Jornades se celebraran dues conferències: una conferència inaugural i una de clausura. A més d’una ruta i itinerari industrial per la ciutat de Vic. Activitats que s’anunciaran en el programa definitiu.

Inscripció i modalitats

1. Reduïda (fins el 3 d’octubre del 2016): 70 € (per a socis de l’AMCTAIC, Centres d’Estudis i l’IEC, les seves seccions SCHCT, SCHA, i altres entitats vinculades al patrimoni industrial).

2. General (fins el 3 d’octubre del 2016): 90 € (inclou la quota d’un any de soci a l’AMCTAIC).

3. Estudiants, jubilats i aturats (fins el 3 d’octubre del 2016): 50 € (cal trametre document justificatiu).

4. Amb un recàrrec de la quota general del 50% a partir del 4 d’octubre del 2016.

Per fer la inscripció, enviar sol·licitud a secretaria@amctaic.org o trucant al telèfon de l’AMCTAIC  93 780 37 87. Es donarà per formalitzada mitjançant transferència al compte corrent de la Caixa d’Enginyers ES24 3025 0001 1614 0113 9747, fent constar el nom de la persona que participarà a la Jornada.

Beques
Es concediran un cert nombre de beques d’inscripció per a estudiants i llicenciats en situació d’atur, i per a altres persones que  acreditin necessitar-les.

Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar correu electrònic a l’adreça de l’AMCTAIC amb un escrit adreçat al Comitè científic de les Jornades.  Per assegurar la inclusió en el programa, cal enviar aquesta sol·licitud de beca juntament amb el resum de la comunicació.

Dates Importants

17 de maig: Presentació resum comunicacions

30 de juny: Resolució del Comitè científic sobre les propostes de comunicació

3 d’octubre: Data límit d’inscripció sense recàrrec

10 d’octubre: Termini de presentació de comunicacions completes

1-3 de desembre: Celebració de les X Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya