Beques per fer pràctiques en la restauració del patrimoni arquitectònic-Generalitat de Catalunya

Beques per fer pràctiques en la restauració del patrimoni arquitectònic.

web

2016 Beques x pràctiques

Punt 5: Beques per fer pràctiques en la restauració del patrimoni arquitectònic.

La durada de les beques és d’un màxim de 7 mesos. Es concedeixen un màxim de 5 beques, de 1.200,00 euros mensuals. L’horari de les beques és de matí. La dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de 8 h a 15 h.

El període per presentar les sol·licituds és del 16 de març al 31 de març de 2016.

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que tinguin la llicenciatura d’arquitectura o títol de grau equivalent. Cal que no faci més de 5 anys que s’hagi obtingut el títol que dóna dret a accedir a la beca.