Subvencions per a la conservació preventiva i la conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català

Termini de sol·licitud: del 8 al 22 d’abril de 2015

web

‘objecte d’aquestes subvencions és la conservació preventiva i la conservació-restauració de béns culturals mobles que formen part del patrimoni cultural català.

Les actuacions de conservació han de ser de les especialitats de pintura i escultura sobre fusta, pintura sobre tela, pintura mural, art contemporani en qualsevol format, escultura sobre pedra, materials arqueològics i paleontològics, materials inorgànics, materials etnològics, béns tècnics, teixits, mobles, document i obra sobre paper i fotografia.

És molt important que consulteu la normativa aplicable a aquesta línia d’ajuts.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i us caldrà disposar d’un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.

Us oferim un servei per ajudar-vos a complimentar i tramitar les sol·licituds telemàticament. Podeu demanar cita prèvia  per fer ús d’aquest servei.

A l’hora d’enviar la sol·licitud a tràmit, en cas dinterrupció aliena a l’usuari del funcionament de Tràmits gencat, caldrà que envieu a la bústia de contacte un missatge informant de l’error i que hi adjunteu una captura de pantalla (tecla Impr Pant) en què es pugui veure el missatge d’error que us retorni el sistema.

Termini de justificació: 31 de juliol de 2015 (si l’activitat subvencionada conclou el primer semestre) o 31 de gener de 2016 (si l’activitat acaba el segon semestre).