CETT-UB: Màster en Gestió i Dinamització Turística del Patrimoni

web

Objectius

Dotar als alumnes de coneixements i habilitats necessàries perquè siguin capaços de:

Formar professionalment gestors d’equipaments turístics del patrimoni cultural i natural.

Aplicar els principis de la didàctica del patrimoni als projectes i les activitats relacionades amb els equipaments patrimonials turístics.

Habilitar els participants per a la coordinació dels diversos agents turístics (públics i privats) implicats en la comercialització i la comunicació dels equipaments patrimonials turístics.

Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial.

Capacitar als professionals en noves tècniques de dinamització interactives adaptades als nous requeriments actuals.

 

Directora: Laia Coma Quintana
Durada: 66 ECTS (1650 hores lectives)
Dates de realització: 13/10/2016 a 23/06/2017
Import matrícula:3980 € (veure web)