Premis Bonaplata Joves 2016

Premis Bonaplata Joves per la valoració del Patrimoni Industrial Tècnic i Científic 2016
18a Convocatòria

Objecte dels premis organitzats per l’AMCTAIC

Els premis Bonaplata per a Joves tenen com a objectiu premiar aquells estudiants que en l’àmbit de les activitats docents reglades, hagin dut a terme treballs:
• Enfocats a la recerca en el camp de la valoració del patrimoni industrial a través de l’estudi, de la rehabilitació, de la difusió
o reivindicació d’un territori industrial, d’un lloc industrial, d’una instal·lació industrial tècnica o científica, de bens mobles o
de documentacions industrials, tècniques, o científiques.
• Que fomentin les vocacions tècniques i valorin la innovació.

Els Premis s’agrupen en dues categories:

Premi Fundació Agbar:
Per aquells treballs que aprofundeixin en diversos aspectes vinculats a l’aigua.
Categoria A:

Premi a l’estudi d’un lloc productiu o tècnic valorant-ne especialment els estudis interdisciplinaris en els que es treballi els aspectes constructius, tècnics, socials i d’entorn físic.
Categoria B:
Premi a un treball de creació tècnica.

En tots els casos i tipus de treballs, la recerca s’ha d’haver centrat a Catalunya i realitzat –com a màxim– entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2016

La documentació s’ha de lliurar a la Secretaria Tècnica dels Premis Bonaplata per a Joves de l’AMCTAIC, Rambla d’Ègara, 270, 08221 Terrassa.
El període de presentació del material és del 15 al 30 de juny de 2016 a les 14 h.

Bonaplata Joves.2016