Ciutats mediterrànies: l’espai i el territori

web

Dates: 23-25 de novembre de 2016
Horari: 18:00 – 20:00 h
Lloc:Carrer del Carme, 47 08001 Barcelona
Inscripció gratuïta: però cal inscriure-s’hi prèviament abans del 14 de novembre de 2016 web

Entre el 16 i el 18 de novembre de 2011, sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional, l’Institut d’Estudis Catans (IEC) i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) organitzaren el seminari internacional Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament. Les ponències que s’hi debateren i les conclusions científiques resultants van ser publicades l’any 2015 per l’IEC: Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament / Villes mediterranéennes: civilisation et développement.

El primer seminari va reunir un gran nombre d’investigadors, sobretot historiadors. Les conclusions que se’n descabdellaren van portar a promoure un projecte, atesa la diversitat d’objectius científics que haurien de ser objecte d’atenció entorn de la ciutat medieval.

El seminari de 2011 establí una visió global. L’articulació d’un projecte de recerca i la realització de reunions científiques, com la que se celebrà el 28 de setembre de 2015 a l’IEC, ofereixen elements nous que necessiten una discussió científica. Les cinc línies desenvolupades pel projecte de recerca han de ser aprofundides successivament. Entre aquestes línies es percep la gran importància de l’espai i el territori, els quals poden condicionar el desenvolupament de les societats i, al mateix temps, esdevenir mirall de canvis socials i polítics. És per aquest motiu que s’assumeix que l’anàlisi científica ha de començar per l’estudi de l’espai i el territori, és a dir, l’espai de l’interior urbà i el territori al voltant de les ciutats que esdevenen la seva regió d’influència.

La continuïtat del projecte necessita, doncs, un segon seminari, aquesta vegada centrat en l’espai i el territori de les ciutats mediterrànies, des d’una perspectiva diacrònica i històrica, a fi de precisar les arrels dels problemes actuals, i també enfocat en les qüestions actualment obertes en les societats mediterrànies.

L’Institut d’Estudis Catalans, amb el suport de l’Institut Europeu de la Mediterrània i les institucions locals i regionals de Catalunya promou en aquest context el segon seminari, titulat Ciutats mediterrànies: l’espai i el territori, continuador del dut a terme el 2011 i també organitzat sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional, que se celebrarà del 22 al 25 de novembre de 2016 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.