20161107_ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Data: dilluns 07 de novembre de 2016
Hora: a les 17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona)

ORDRE DEL DIA DEFINITIU

1. Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2016.

2. Presentació de l’informe econòmic i aprovació del pressupost de l’exercici 2017, si s’escau.

3. Renovació extraordinària del càrrec de Vocalia de la Demarcació d’Ebre). Podeu trobar tota la informació necessària de les candidatures:

–       Vocalia de la Demarcació de l’Ebre: Cinta Masdeu Margalef

4. Presentació de la proposta de modificació de 4 articles del Reglament de l’AADIPA per a la seva aprovació per l’Assemblea, si s’escau. Podeu trobar tota la informació en el següent enllaç: enllaç 1

5. Informació sobre l’estat de l‘organització del XXXIXIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. IBÈRIA. ROMA. AL-ÀNDALUS. El fi com a principi (2016). Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec dels seus directors, en Jordi Segura i Torres i la Núria Corbella i Sala, arquitectes.

6. Presentació de propostes i elecció de la direcció del XLé Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. a celebrar en el mes de desembre de 2016. Les candidatures presentades són:

–   “Quatre dècades de reflexió sobre la defensa, la protecció i la intervenció en el patrimoni arquitectònic”. Candidatura de Mireia Barnadas i Ribas

7.  Suggeriments, precs i preguntes