Crida a comunicacions: ELIAS ROGENT I BARCELONA: ARQUITECTURA, PATRIMONI I RESTAURACIÓ

web

JORNADES SOBRE ELIAS ROGENT I LA SEVA OBRA

callforpapers

Les jornades Elias Rogent i Barcelona: arquitectura, patrimoni i restauració tenen com objectiu aprofundir en el llegat de l’arquitecte, historiador i restaurador Elias Rogent dins del context de la Barcelona del segle XIX. El fil conductor girarà principalment a l’entorn de dos conjunts fonamentals dins la trajectòria de Rogent, i alhora imprescindibles per al creixement urbanístic de la ciutat: l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona i el Seminari Conciliar.
En aquestes jornades es crearà un punt de trobada i debat per totes aquelles persones interessades en la figura d’Elias Rogent i la seva repercussió dins la Ciutat Comtal.
L’esdeveniment es durà a terme els dies 6 i 7 de juny de 2017, tant a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona com al Seminari Conciliar. Les jornades estaran organitzades en taules, conferències i altres activitats complementaries paral·leles com visites guiades.
Durant la realització de les jornades es desenvoluparan 3 taules, d’una durada de 2 hores i formades per 4 participants cada una d’elles. El temps d’exposició de cada ponent serà de 20 min. Després de les comunicacions dels 4 ponents, s’obrirà el temps de preguntes i debat d’un màxim de 40 min, gestionat pel mateix moderador.
Les comunicacions que tractin sobre temes relacionats amb Elias Rogent, Seminari Conciliar i Universitat de Barcelona tindran més punts a l’hora de ser escollides per la composició de les taules.
Convidem a persones investigadores, professors, tècnics del patrimoni historicoartístic, estudiants de postgrau i professionals del món de la cultura i del patrimoni que treballin en aquest camp a enviar propostes per les següents taules.

Les sol·licituds de participació a les taules han d’ incloure: un títol, 5 paraules clau i un resum d’un màxim de 300 paraules. A més s’haurà d’indicar la taula per a la que es postula, el nom de la o les persones participants (un màxim de 3) i el nom de la institució d’origen si s’escau.
Les sol·licituds s’hauran d’enviar directament a: maria.torras@ub.edu.
El termini màxim per enviar les sol·licituds serà el 15 de gener de 2017. S’anunciarà l’acceptació de les sol·licituds el dia 27 de febrer de 2017. Els ponents hauran de confirmar la seva participació abans del 10 de març de 2017.
>S’ha obert un termini extraordinari per a la presentació de les propostes de comunicació fins al dia 10 de febrer de 2017.