Escola Orígens: Volta catalana

web
Dates: 21, 22 i 23 d’abril de 2017
Lloc: Escola Orígens a Les Planes d’Hostoles (c/ La Roureda, 5-7 de Les Planes d’Hostoles)
Inscripció:118-148€ (veure web)

La volta catalana o volta de maó de pla és una tècnica de construcció tradicional catalana amb la que s’han cobert grans llums sense utilitzar ferro ni formigó. Es poden fer més petites i més grans, amb l’únic reforç del doblat de les successives capes del mateix material.
Els materials emprats en aquest tipus de construcció son maons col·locats deixant a la vista la seva part plana amb més superfície i com a material d’unió guix i morter de ciment. Si les llums a cobrir no eren massa grans no s’utilitzava cindri o estructura de fusta de reforç, pel que la construcció de voltes amb aquesta tècnica era molt ràpida. Aquest sistema constructiu no malbarata recursos naturals, doncs la temperatura que es necessita per fer ciment ràpid o guix és més baixa que la que cal per produir ciment pòrtland, o amb argila que és un material fàcil de trobar per a la fabricació dels maons.

La volta catalana es troba exclusivament en construccions populars fins a finals del segle XX i a partir de principis del segle XIX s’estén a l’arquitectura noble i industrial. Arquitectes com Rafael Guastavino, Amat i Jover i Antoni Gaudí son uns dels màxims representants d’aquest tipus de volta, en edificis emblemàtics fora i dins de Catalunya. Tot i que la preservació i construcció de voltes catalanes es torna difícil en el marc de l’actual codi tècnic de l’edificació, que considera la capacitat de càrrega insuficient, es pot considerar com un dels sistemes estructurals més estables i
que respon equilibradament als esforços.

El curs “Volta catalana” té com a objectiu el coneixement dels materials més usuals, les diverses tècniques i els múltiples tipus de volta que podem fer servir en cada cas concret que ens trobem, així com la seva posada en pràctica. Per a realitzar aquest curs farem un recorregut breu en la història i en l’actualitat d’aquest element constructiu, estudiarem els conceptes mes bàsics tant de forma com de materials i ho posarem en pràctica realitzant diferents tipus de voltes a escala real.

Durant la realització del curs es durà a terme les diferents proves empíriques que permetran analitzar estructuralment el funcionament de la Volta Catalana.