Subvencions de l’àmbit del patrimoni cultural

Subvencions per a la conservació i la restauració de béns culturals mobles i d’elements històrics i artístics del patrimoni immoble

L’objecte d’aquestes subvencions és la concessió de subvencions destinades a la conservació preventiva i a la conservació/restauració de béns culturals mobles i d’elements històrics i artístics integrats en béns immobles que formen part del patrimoni cultural català.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 d’abril al 2 de maig de 2017.

A qui va dirigit

A ens locals de Catalunya i organismes que en depenen
A consorcis locals amb domicili a Catalunya
A entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic

Són subvencions per promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català per mitjà de subvencions a municipis i comarques per a inversions que constin en un programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic en el seu àmbit territorial.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 d’abril al 2 de maig de 2017.

A qui va dirigit

 

  • Als municipis de Catalunya de menys de 30.000 habitants d’acord amb el cens IDESCAT.
  • A les comarques de Catalunya.

 

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut