Rehabilitació: Arquitectura de les ciutats construïdes

web

Data: dimecres 24 de maig de 2017
Lloc: Barcelona Building Construmat 2017 Fira Barcelona Gran Via CC1, sala auditorio, planta -1 (sala de prensa)
Horari: 11:30-15:00 h

Jornada “Rehabilitació: Arquitectura de les ciutats construïdes” que formarà part del Barcelona Building Construmat 2017. L’objectiu de la jornada és presentar els trets més rellevants d’aquesta especialitat, i l’evolució en termes de seguretat, accessibilitat i confort que ha experimentat al llarg del temps. Volem donar especial èmfasi a aspectes claus de la rehabilitació i la regeneració urbana, així com tots els processos de millora que s’han dut a terme per donar com a resultat la Barcelona que coneixem actualment.

 

11:30 h Presentació de la jornada. Sra. Carla Habif

11:30 h TAULA INSTITUCIONAL : Visió institucional dels agents de la Rehabilitació. 

Taula rodona on les diferents administracions i el sector professional debatran i presentaran els diferents punts de vista sobre la situació actual de la rehabilitació i la regeneració urbana a Barcelona com exemple de la rehabilitació que es fa a Catalunya.

  • Representants de l’Ajuntament de Barcelona: Sra. Janet Sanz i Sr. Josep Maria Montaner
  • Representant de la Generalitat: Sr. Carles Sala
  • Representants de les institucions: Sr. Lluis Comeron, Sr. Jordi Gosalves, Sr. Josep Gassiot

Moderador: Sra. Carla Habif

12:30 h TERTÚLIA D’EXPERTS: Visió crítica de la Rehabilitació

A la segona part de la jornada, presentarem una tertúlia amb diferents professionals del món de la rehabilitació i la regeneració urbana on debatrem de les diferents problemàtiques que fan que al nostre país la rehabilitació no assoleixi els nivells que tots desitgem.

  • Sr. Enric Mir, Sr. Coque Claret, Sra. Verónica Giró, Sra. Susana Pavón.

Moderadora: Sra. Verònica Giró

13:00 h TAULA RODONA: Passat, present i futur de la Rehabilitació

La tertúlia es fa extensiva a la fila cero i a la resta de la sala, on els convidats de les diferents disciplines relacionades: tècnics, arquitectes, aparelladors, constructors exposaran les seves reflexions en vers al passat en termes de seguretat, el present pel que fa a l’accessibilitat, eficiència i sostenibilitat, i per últim el futur, en relació al confort, salut i felicitat.

Moderador: Sr. Josep Linares

14:15 h TORN OBERT DE PARAULES

14:30 h CONCLUSIONS I TANCAMENT DE LA JORNADES

Sr. Josep Martínez Zaplana