11a Trobada de les Egipcíaques: Intervenció i gestió sostenible del patrimoni històric

web

Dates: 9-10/11/2017
Incripció: L’assistència és gratuïta per bé que limitada a la capacitat de la sala (140 persones), per la qual cosa es prega confirmació al formulari
Lloc: Residència d’Investigadors: carrer Hospital, 64. Barcelona

ferros17

Què vol dir “sostenibilitat” en aquest entorn? Bàsicament l’aplicació de criteris de menor inversió/major rendiment, que en el cas del patrimoni no s’ha de considerar només necessàriament el vessant econòmic, sinó també el de conservació del bé patrimonial, la seva preservació (en el sentit que qualsevol intervenció modifica, altera i fa perdre informació del bé intervingut), la seva lectura i la transmissió del bé i la informació que conté a les futures generacions.
Aquest concepte va molt lligat a la creativitat, no en el sentit clàssic del disseny de nous espais o àmbits, sinó la creativitat en trobar noves solucions, donar nous enfocaments als problemes quotidians, en definitiva, dur a terme una restauració sostenible.