SOS Monuments: Presentació del Llibre Blanc del Patrimoni

web

Data: 6 de març de 2018
Lloc: Pati Llimona Carrer del Regomir, 3, 08002 Barcelona

A Barcelona hi ha moltes associacions que treballen per la conservació del patrimoni. La majoria es dediquen a la defensa dels bens concrets. Unes poques volem conscienciar d’una forma global sobre el patrimoni en general que tenim i del qual podem gaudir. El Grup Patrimoni, format per professionals i professors pertany a aquest grup i d’una forma callada fa molta feina i molt interessant. Una de les tasques fetes és El Llibre Blanc del Patrimoni .

 

El Llibre Blanc del Patrimoni fa una radiografia de l’estat dels monuments de la nostra ciutat i de tots els bens que encara que no sigui considerats com un monument, no deixen de formar part de la memòria, la història i els bens patrimonials que tenim. La informació que han recollit inclou la legislació que els protegeix i la modificacions que caldria fer així com les mancances i buits que hi ha en la protecció que mereixen i la manca dels quals, exposa sobre tots als edificis, a convertir-se en objecte d’especuladors quan no corren el perill de esser destruïts per sempre. Conèixer què és El Llibre Blanc facilita la feina de tots aquells que davant una amenaça al patrimoni no tenen clar quins drets empara el bé en qüestió, el seu grau de protecció i tot un seguit de normes i lleis a tenir en compte.

 

SOS-Monuments vol facilitar la divulgació d’aquesta eina i presentaràel llibre el dia 6 de març, a les 19:30 al Pati Llimona.