III Congrés de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial

web

Dates: 2-5 de maig de 2018
Lloc: Maó
Inscripció:35-50€ (veure web)

Per a qui no ens conegueu, el “I Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Arqueologia”, celebrat el 2012, va marcar una fita en la literatura científica patrimonial, ja que va permetre crear un marc de reflexió conjunta per a la comunitat científica i organismes principals implicats en el Patrimoni Mundial. A més, va llançar la candidatura de Menorca a la llista indicativa de Patrimoni Mundial.
Per açò, el Consell Insular de Menorca i la Universidad Complutense de Madrid a través del grup d’investigació “Gestió del Patrimoni Cultural” (http://www.ice.upm.es/investigacion/gpcnt/), van decidir apostar un cop més per la realització d’aquesta trobada internacional. La segona edició es va centrar en les “persones i comunitats”, que sense cap dubte és un dels temes centrals per a les candidatures a Patrimoni Mundial en aquest moment. El Congrés, amb tot just tres mesos d’anunci, va suposar una assistència similar al primer i una repercussió internacional altíssima, per la gran varietat de països que van assistir. Aquí teniu les nostres actes prèvies: http://eprints.ucm.es/34899/
I, a què es deu tan bona acollida d’aquests congressos?, per què venir a Menorca ?: perquè portem una estratègia que intentem millorar edició a edició, ja que entenem aquests congressos com projectes científics de generació de coneixement col·lectiu. És aquí on ens tornem cada vegada més mal·leables, permetent que sigueu vosaltres, les persones que formeu la comunitat dels congressos de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial, que ja sou moltes, les que perfileu millor els continguts.
En aquesta ocasió tenim un any i mig per davant i totes les ganes del món que aquesta tercera edició superi amb escreix les anteriors. Les “accions integrals” en el Patrimoni Mundial són el tema principal, però demanem la vostra ajuda per desglossar sessions. Us fem propostes a través de les nostres xarxes socials (llegir més avall) on podreu votar, opinar i proposar sobre el que més us interessi.
Considerem com a “accions integrals” a totes aquelles que utilitzen un tractament multidimensional del Patrimoni Mundial, emprant almenys dues d’aquestes tres perspectives: cientificotècnica, politicoadministrativa i social.
Són aquest tipus de treballs integrals i les bones pràctiques que generen, les que han de convidar-nos a millorar la gestió dels béns culturals i naturals seleccionats com mundials. Creiem que el document de Bones Pràctiques sobre Accions Integrals que surti del Congrés de 2018 ha de ser capaç de mostrar els nous camins del Patrimoni Mundial, les rutes alternatives en les que ens queda molt per fer.