Beques per fer pràctiques en la protecció i la restauració del patrimoni cultural arquitectònic

web

Són beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos processos de la restauració del patrimoni arquitectònic. Es concediran un màxim de 12 beques de 1.200,00 euros mensuals.

La durada de les beques és d’un màxim de set mesos. L’horari de les beques és de matí i la dedicació és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de 8 h a 15 h.

Aquestes beques s’han de tramitar telemàticament. Us caldrà disposar d’un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.
A qui va dirigit

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que tinguin la llicenciatura d’arquitectura o el títol de grau equivalent.

Cal que no faci més de cinc anys que s’hagi obtingut el títol que dóna dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que hagin finalitzat els màsters, postgraus oficials o estudis superiors (valorats com a formació específica d’acord amb la base 7) que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s’opta.

BASES BEQUES 2018