La llibreria de la Diputació de Barcelona ofereix més de 200 llibres en format “pdf” en accés obert

Entre els llibres en format pdf hi ha:

-100 anys a l’avantguarda de la restauració monumental: SCCM. SPAL: 1914 -2014

-Restaurar o reconstruir: Vol. 1 Actuacions del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local en els monuments. Memòria SPAL 2002-2012

-Restaurar o reconstruir: Vol. 2 Actuacions del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local en els monuments. Memòria SPAL 2002-2012