20180522_ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Data: dimarts 22 de maig de 2018
Hora: a les 17:30 hores en primera convocatòria, i a les 18:00 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona)

ORDRE DEL DIA

1.  Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva any 2017
2. Presentació de l’informe econòmic i aprovació de la liquidació de l’exercici 2017, si s’escau
3. Renovació ordinària de quatre càrrecs de la Junta Directiva:
–  President
–  Dues Vocalies de la Demarcació de Barcelona
–  Vocalia de la Demarcació de Tarragona.
4. Presentació del nou Web de la AADIPA, a càrrec de Claudia Sanmartí, arquitecta
5. XLè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. XLÈ CURSET. JORNADES INTERNACIONALS SOBRE LA INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. APRENDRE DEL PASSAT, REPENSAR EL FUTUR (2017). Presentació del balanç final, a càrrec de la seva directora Mireia Barnadas, arquitecta.
6. XLIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. CAMINS D’AIGUA: RESTAURACIÓ I ÚS DEL PATRIMONI HIDRÀULIC” (2018). Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec dels seus directors Jaume Busquets i Maria Llinàs, arquitectes
7. Suggeriments, precs i preguntes