Junta directiva 2018

Junta directiva AADIPA 2018

President Antoni Vilanova i Omedas
Secretaria Àlex Gravalos Torner
Tresorera Marta Urbiola i Domènech
Vocals Lleida Núria Villarubla Solsona
Tarragona Patrícia Rodríguez*
Ebre Cinta Masdeu Margalef
Girona

Anna Albó Riera

Barcelona Alessandro Scarnato*
Ana Miguel Quesada
Jordi Morros Cardona

Coordinació pàgina web i gestió de les xarxes socials: Clàudia Sanmartí i Martínez

Secretaria d’agrupacions: Marta Marin

* Nous membres escollits en l’assemblea general de  22-05-2018