PREMIS D’ARQUITECTURA TRADICIONAL TONI COBOS: s’allarga el termini d’inscripció

web

S’allarga el termini fins dilluns 5 de novembre de 2018 per la presentació de candidatures al Primer premi d’arquitectura centrat en l’arquitectura d’arrel anònima i popular.

Primer premi d’arquitectura centrat en l’arquitectura d’arrel anònima i popular.
Termini de presentació d’obres i iniciatives: dimecres 19 de setembre de 2018 a les 14:00h.

La novetat és que es tracta del primer premi d’arquitectura centrat en l’arquitectura d’arrel anònima i popular. El reconeixement d’obra s’adreça tant a arquitectes com a constructors i propietaris, i compta també amb una variant per honorar les iniciatives de divulgació i planejament urbanístic.

 

 

ÀMBIT

L’àmbit territorial d’aquests premis és el de Catalunya.

CATEGORIES

Categoria A
PREMI TONI COBOS 2018 A LA INTERVENCIÓ EN L’ARQUITECTURA TRADICIONAL

Premi a una obra finalitzada, feta amb coneixement i respecte pel patrimoni arquitectònic anònim, les tècniques constructives i els materials que l’han fet possible; que permeti preservar per a les futures generacions aquest llegat i al mateix temps respongui als reptes i necessitats actuals. El premi valorarà l’obra com el resultat entre les sinergies creades entre propietaris, tècnics i constructors, entenent que per obtenir un bon resultat és indispensable la complicitat entre tots ells.

Pot tractar-se de:

– Una obra de reforma, restauració o ampliació d’un element d’arquitectura tradicional >

– Una intervenció o obra nova en un context de nucli urbà històric, o en l’entorn d’un element d’arquitectura tradicional Poden optar-hi les obres acabades durant els cinc anys anteriors a la data de la convocatòria.

Categoria B
PREMI TONI COBOS 2018 A LES INICIATIVES QUE POSIN EN VALOR L’ARQUITECTURA TRADICIONAL

Premi a institució pública, entitat privada o particular (com ara ajuntaments, parcs naturals, entitats, associacions, fundacions, moviments socials, etc.) per promoure, estudiar o posar en valor l’arquitectura anònima o les tècniques tradicionals i els seus materials.

Tant pot tractar-se d’estudis de recerca, com plans especials, estudis de detall, subvencions o fórmules de difusió que vagin en la línia de protegir i/o facilitar la conservació i pervivència del patrimoni més vulnerable.

En aquest cas els participants poden ser una entitat, un col·lectiu o individuals.

JURAT

El Jurat dels Premis d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos 2018 està format per:

Presidenta: Camilla Mileto, arquitecta i professora titular a la Universitat Politècnica de València.
Joaquim Maria Puigvert, professor titular d’Història Contemporània a la Universitat de Girona.
Gerard Camps, arquitecte tècnic i administrador de l’empresa Construccions i Rehabilitacions CAIBA S.A. de Girona.

CALENDARI

S’allarga el termini per a la proposta d’obres i la presentació de tot el material corresponent a la primera edició dels Premis d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos fins les 14.00 hores, del dilluns 5 de novembre de 2018. No s’acceptarà documentació enviada fora d’aquest termini.  Tots els treballs presentats s’enviaran via missatge o transferència electrònica a greta@projectegreta.cat.

 

Veure PDF amb les bases complertes.
També trobareu adjuntes les fitxes de participació a les dues categories:
Categoria A – OBRA
Categoria B – INICIATIVA