20181030_ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Data: dimarts 30 d’octubre de 2018
Hora: a les 17:00 hores en primera convocatòria, i a les 17:30 en segona
Lloc: Sala d’actes del COAC (Plaça Nova 5, Barcelona)

ORDRE DEL DIA PROVISIONAL

1. Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2018.

2. Informe Econòmic i, si s’escau, aprovació del pressupost de 2019.

3. XLIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: CAMINS D’AIGUA. Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec dels seus codirectors Maria Llinàs i Jaume Busquets, arquitectes.

4. Presentació de propostes i elecció de la direcció del XLIIé Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.

5. Suggeriments, precs i preguntes