Junta directiva 2019

Junta directiva AADIPA 2019

President Antoni Vilanova i Omedas
Secretaria Àlex Gravalos Torner
Tresorera Marta Urbiola i Domènech
Vocals Lleida Deserta *
Tarragona Patrícia Rodríguez Triguero
Ebre Cinta Masdeu Margalef
Girona Anna Albó Riera
Barcelona Alessandro Scarnato
Ana Miguel Quesada
Jordi Morros Cardona

Coordinació pàgina web i gestió de les xarxes socials: Clàudia Sanmartí i MartínezSecretaria d’agrupacions: Marta Marin

* Des de l’assemblea general de  29-04-2019

Renovació ordinària de set càrrecs de la Junta Directiva (Secretari/a, Tresorer/a, una Vocalia de la Demarcació de Barcelona, Vocalia de la Demarcació de l’Ebre, Vocalia de la Demarcació de Girona, Vocalia de la Demarcació de Lleida, Vocalia de la Demarcació de Tarragona)