ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA-22 d’octubre de 2019

Assemblea General Ordinària, celebrada el dimarts 22 d’octubre de 2019

PUNTS TRACTATS

1. Es posa en coneixement de totes les activitats dutes a terme per l’agrupació i es mencionen algunes iniciatives a dur a terme en els futurs propers mesos.

2. La tresorera de l’agrupació, Marta Urbiola, presenta el pressupost per l’any 2020 i queda aprovat per l’Assemblea.

3. Ramon Calonge, codirector del Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA, presenta el balanç final de la 4a edició del premi que es va entregar en el mes d’abril d’aquest any. S’explica el pressupost dels Premis.
Es proposa intensificar les relacions entre els Premis i el Curset per tal de potenciar les dues activitats.

4. Proposta de modificació de la tradicional data de celebració del Curset, al voltant de Santa Llúcia, per una de nova. La proposta de modificació de la data del Curset queda rebutjada per unanimitat dels presents.

5. XLIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Patrimoni Educatiu. Mariona Genís, codirectora del Curset d’enguany, fa un recull de les activitats dutes a terme durant l’any, visites, viatges, etc. i explica l’estat dels treballs.

6. Es fa la presentació de la candidatura única a la direcció del XLIIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, per part de l’arquitecta Olga Correa. Exposa el tema del Curset, que serà: Paisatges Industrials i fa una explicació dels objectius, la estructura i exemples de casos a presentar.
Es procedeix a la votació de la proposta de direcció i és escollida per unanimitat.

7. Es fa la presentació de la candidatura única a la direcció del XLIIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, per part de l’arquitecta Olga Correa. Exposa el tema del Curset, que serà: Paisatges Industrials i fa una explicació dels objectius, la estructura i exemples de casos a presentar.
Es procedeix a la votació de la proposta de direcció i és escollida per unanimitat.

Veure l’acta >>