DISPONIBLES ELS VÍDEOS DE LES PONÈNCIES DEL XLIè CURSET CAMINS D’AIGUA: RESTAURACIÓ I ÚS DEL PATRIMONI HIDRÀULIC

Ja es poden consultar al web de la XLIè edició de les Jornades Internacionals d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic de l’AADIPA del passat 2018 els vídeos de les ponències

L’objectiu d’aquesta edició ha sigut atansar-nos al patrimoni hidràulic, que constitueix un dels fonaments de totes les cultures i civilitzacions del món.

Al llarg dels segles la humanitat ha construït multitud d’infraestructures: aqüeductes, rescloses, aljubs, xarxes de reg, canals navegables, edificis de tot tipus (molins, fàbriques, dipòsits, habitatges…) i enginys diversos (comportes, bombes, elevadors de vaixells…), que sovint representen les construccions humanes més grans de la seva època, a més de proeses tècniques i tecnològiques. Sempre construïdes responent a un disseny estrictament ajustat a l’ús requerit, però, tot i això, mai mancats d’un esperit estètic, simbòlic, de voluntat de representació.

En el Curset vam voler mostrar la dificultat tècnica i tecnològica que s’amaga darrera de cadascun d’aquests elements, i constatar que les limitacions imposades per les forces físiques de la natura