JORNADA DE DEBAT AL VOLTANT DELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA

El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la qual es regulen tots els contractes de l’administració pública; una llei àmpliament debatuda i que va arribar amb més de dos anys de retard respecte el compliment de la directiva europea. Altrament, el 2 d’agost de 2017 va entrar en vigor la Llei de l’Arquitectura, amb l’objectiu d’establir mesures de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i urbanística, i de garantir que, en la contractació pública, els criteris de valoració de la qualitat arquitectònica rebin una puntuació predominant per sobre dels criteris econòmics.

Es tracta de dos textos legals inicialment molt potents envers la qualitat dels projectes d’arquitectura i, no obstant això, en aquest temps llarg de la seva aplicació hi ha moltes situacions que s’allunyen dels objectius de les dues lleis i encara veiem com, malgrat tot, estem encara assistint a molts concursos que s’han convertit en veritables subhastes, concursos que no justifiquen el cost mínim per la seva execució, unes condicions de solvència que exclouen la lliure competència, uns tractaments abusius i, en darrera instància, una dificultat encara més gran per als joves per accedir a les oportunitats de treball.

Les agrupacions de l’AADIPA, l’AAUC i l’AJAC organitzen conjuntament una jornada de debat, el proper 26 de novembre a les 19 h, per compartir crítica respecte la dignitat dels concursos, per comunicar que estem compromesos amb el nostre col·lectiu enfront de l’administració, i per visualitzar l’acció que des del COAC s’està fen en relació als concursos. Es tracta d’un acte convocat amb esperit constructiu, conscients que qui millor coneix el treball i la feina que cal fer en els projectes d’urbanisme i arquitectura som els arquitectes.

Entre tots s’ha d’aconseguir que els concursos siguin uns espais dignes d’oportunitat de feina.