Adhesió al Manifest en defensa de l’estació del tren de Sant Feliu de Llobregat

La Junta de Govern del COAC ha acordat que l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció del Patrimoni Arquitectònic del COAC s’adhereixi al Manifest en defensa de l’estació del tren de Sant Feliu de Llobregat.

Plataforma ciutadana en defensa del patrimoni històric col·lectiu de Sant Feliu

El projecte de soterrament de les vies del tren preveu l’enderroc de l’edifici de l’Estació, sense mesurar l’afectació que comporta al Patrimoni Cultural Local, i la construcció d’un edifici de 14 plantes on actualment hi ha l’entrada al parc Nadal. Les conseqüències són greus per al patrimoni arquitectònic: amb la desaparició d’un espai de valor referencial i la pèrdua d’un bé material de valor històric.

L’Estació és un llegat històric de l’any 1855, en què es va posar en marxa la línia del ferrocarril Barcelona–Molins de Rei. Va ser la tercera que es va inaugurar a Catalunya, després de les de Mataró i Granollers, i la primera de via doble de la seva època. Actualment és, juntament amb les de Molins de Rei i Cornellà, la més antiga de Catalunya i de l’Estat Espanyol que es conserva.

Considerem que aquest edifici forma part de la nostra història, de la nostra cultura i del patrimoni de Sant Feliu. És part fonamental en la configuració de la personalitat històrica de la ciutat, on l’arribada del ferrocarril va comportar grans canvis en la millora de la mobilitat, en la industrialització i en el comerç, i en la transformació de la fesomia de la ciutat amb l’obertura de nous carrers i el conseqüent creixement demogràfic, que ens ha portat a la ciutat que tenim a l’actualitat. L’edifici forma part de la ruta del Patrimoni Modernista de Sant Feliu i figura a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.