Manifest d’Hispania Nostra respecte la “Declaració Responsable)

El Govern d’Andalusia planteja la substitució del control previ a qualsevol actuació sobre béns immobles inclosos en el “Inventari de Patrimoni Històric Andalús” per una simple “declaració responsable”. La comunicat de Madrid, també, està estudiant una mesura similar.

Davant del risc que pot suposar pèrdua irreparable de béns del patrimoni cultural i natural, l’AADIPA s’ha afegit al manifest proposat per l’associació HISPANIA NOSTRA per mirar d’aturar aquesta menes de iniciatives.

Us emplacem a afegir-vos de manera individual seguint el següent enllaç: