CONFERÈNCIA SOBRE L’EIXAMPLE DE BARCELONA, A NIVELL DE PETITA ESCALA

El proper dijous 19 de novembre a les 19 h, l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) organitza la conferència “L’Eixample de Barcelona: (micro) Urbanisme, (micro) Arquitectura, Construcció i Intervenció (o, la petita escala)”.

La xerrada anirà a càrrec de l’arquitecte Antoni Paricio Casademunt i el president de l’AADIPA, Antoni Vilanova Omedas.

L’Eixample de Barcelona a nivell de la petita escala i vist des de quatre òptiques complementàries: la preparació del sòl; el tipus constructiu de l’edifici (incloent petites intervencions tal com remuntes, ampliacions, modificacions…); els materials i les tècniques constructives emprades; i, finalment, els punts febles del sistema i les intervencions més habituals de consolidació.

Volem donar una visió interdisciplinar d’una àrea de la ciutat pel que fa als seus edificis, la qual posteriorment “s’exporta” i s’extrapola com a tipus i com a procés constructiu a la resta del parc construït.

Tancarem l’acte amb un col·loqui entre tots els assistents virtuals i els ponents.

La jornada serà online, cal inscripció prèvia.

Les persones inscrites rebran un correu electrònic amb l’enllaç per seguir la sessió en directe.