Junta directiva 2020

Junta directiva AADIPA 2020

President Antoni Vilanova i Omedas
Secretaria Àlex Gravalos Torner
Tresorera Marta Urbiola i Domènech
Vocals Lleida Deserta *
Tarragona Patrícia Rodríguez Triguero
Ebre Cinta Masdeu Margalef
Girona Anna Albó Riera
Barcelona Alessandro Scarnato
Francesc Rafat Prat*
Jordi Morros Cardona

Coordinació pàgina web i gestió de les xarxes socials: Clàudia Sanmartí i Martínez

Secretaria d’agrupacions: Patricia Calventes Nadales

* Des de l’assemblea general de  01-12-2020

Renovació ordinària de tres càrrecs de la Junta Directiva (President/a, dues Vocalies de la Demarcació de Barcelona) i renovació extraordinària Vocalia de la Demarcació de Lleida) i coordinació pàgina web