CONCLUSIONS XLIIIè Curset: PAISATGES INDUSTRIALS

La XLIIIè edició de les Jornades Internacionals d’Intervenció en el Patrimoni arquitectònic de l’AADIPA han resultat un èxit i un repte aconseguit satisfactòriament. Tot i que l’edició d’enguany s’ha celebrat totalment en línia, no ha representat un impediment per despertar l’interès general de tots els assistents gràcies a la temàtica i les grans intervencions amb ponents de renom. D’altra banda, creiem que els objectius de les jornades que ens havíem marcat s’han assolit:
– Conèixer les diferents tipologies que engloben el paisatge industrial: les del territori com les colònies industrials, les integrades dins l’àmbit urbà, i les aïllades.
– Vetllar per la seva protecció mitjançant diferents fórmules (revisió i redacció de planejament urbanístic, declaració de béns de protecció- BCIN o BCIL, plataformes de defensa…).
– Analitzar i establir criteris d’intervenció, i donar exemples.
– Estudiar fórmules de gestió, per tal de donar-li ús i manteniment
– Fer créixer la consciència envers el paisatge i el patrimoni industrial, convertit en un recurs cultural, per tal de transmetre’l a les generacions futures.

La diversitat de casos d’estudi exposats en el Curset ha resultat molt interessant i enriquidora per definir els Paisatges Industrials com el conjunt d’espais i d’elements, de la cultura industrial que posseeixen un valor històric, tecnològic, social, arquitectònic o científic. Llocs on es genera, es transmet i s’usa energia, infraestructures de transport, així com els espais on es desenvolupen les activitats socials relacionades amb la indústria, tals com l’habitatge, el culte religiós, l’educació o el lleure.
Alhora, ha quedat palès que els Paisatges Industrials tenen un valor testimonial, d’identitat, d’arrelament, en què la història obrera i l’empresarial es fusionen amb la història de la tecnologia i la ciència.

Igualment, el Curset ha reafirmat un any més la seva vocació internacional per mitjà de diverses ponències i dels casos estudiats en el curset. Aquest any no ha estat possible fer viatges i moltes d’altres activitats presencials que haguessin enriquit tots els objectius del curset, però d’altra banda ens hem enriquit i amollat en nous formats digitals i maneres de fer que han estat una nova experiència, perfectament assolida.
A més, és important posar en relleu la repercussió mediàtica del Curset, tant a través dels mitjans propis de l’AADIPA i el COAC, com en els mitjans de comunicació públics, com ara l’entrevista al programa “Perspectiva” a Catalunya Ràdio de gairebé 30 minuts, amb la directora del curset, Olga Correa Sala.
Finalment, és imprescindible agrair el suport donat per part de les diverses Administracions i empreses col·laboradores, moltes de les quals ja han donat suport al llarg de les edicions anteriors, sense elles i tots els assistents el Curset no seria possible.

Olga Correa Sala

Directora del XLIIIè Curset