Junta directiva 2021

President Antoni Vilanova i Omedas
Secretaria Àlex Gravalos Torner
Tresorera Marta Urbiola i Domènech
Vocals Lleida Deserta *
Tarragona Patrícia Rodríguez Triguero
Ebre Cinta Masdeu Margalef
Girona Anna Albó Riera
Barcelona Alessandro Scarnato
Francesc Rafat Prat
Jordi Morros Cardona

Coordinació pàgina web i gestió de les xarxes socials: Clàudia Sanmartí i Martínez

Secretaria d’agrupacions: Patricia Calventes Nadales

* Assemblea general de  20-04-2021

Renovació ordinària de 5 càrrecs de la Junta Directiva (Secretaria, tresoreria, una Vocalia de la Demarcació de Barcelona, Vocalia de la Demarcació de Lleida, Vocalia de la Demarcació de Tarragona, Vocalia de la Demarcació de Girona i Vocalia de la Demarcació de l’Ebre)