ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA-dimarts 26 d’octubre de 2021

En data 26 d’octubre de 2021 es celebra de manera híbrida, de manera presencial a la seu del Col·legi d’arquitectes de Catalunya a Barcelona i de maner virtual, l’Assemblea General Ordinària de l’AADIPA, corresponent al segon semestre i es prenen els següent acords:

1- Es posa en coneixement de totes les activitats dutes a terme per l’agrupació durant l’any 2021. Es fa especial esment que, un cop s’han relaxat les mesures sanitaris front a la COVID-19, s’han pogut retornar a fer visites presencials i es mencionen algunes iniciatives a dur a terme en els futurs propers mesos.

2- La tresorera de l’agrupació, Marta Urbiola, presenta el pressupost per a l’any 2022 que ascendeix a 13060,00€ en les despeses ordinàries, 9.000€ per a la realització dels Inventaris d’Arquitectura Contemporània i una previsió de 44.470,00€ per al Curset. Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Es preveu l’equilibri total entres ingressos i despeses. Es procedeix a votar el comptes i aquest queden aprovats

3- Es dur a terme la presentació de propostes i elecció de la direcció del XLVè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Es presenta una única candidatura encapçalada, Gemma Serch Andreu i Clàudia Sanmartí  Martínez amb Lluís Domènech Girbau. En virtut de l’article 24 s’aprova la proposta de Curset que durà per títol: “Lluís Domènech i Montaner A fons”

4- Ana Chust i Dídac Gordillo, directors del Curset XLIVè Curset Ptrimoni Costudiat Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació, fan la presentació de l’estat dels treballs d’organització del Congrés.En l’edició d’aquest any es recupera el format presencial i es mantindrà la possibilitat del format on-line. Per causa del retard en les obres de rehabilitació de Sala d’actes del Coac a Barcelona, les sessions es duran a terme a la sala Mirador de la planta 8a del Col·legi i simultàniament es farà una retransmissió a les instal·lacions del l’Escola Sert del carrer dels Arcs. 

web curset