Junta directiva 2022

President Antoni Vilanova i Omedas
Secretaria Àlex Gravalos Torner
Tresorera Marta Urbiola i Domènech
Vocals Lleida Deserta *
Tarragona Patrícia Rodríguez Triguero
Ebre Cinta Masdeu Margalef
Girona Anna Albó Riera
Barcelona Alessandro Scarnato
Francesc Rafat Prat
Jordi Morros Cardona

Coordinació pàgina web i gestió de les xarxes socials: Marta Rossell Chust*

Secretaria d’agrupacions: Patricia Calventes Nadales

* Assemblea general de  25-04-2022

Renovació ordinària de 4 càrrecs de la Junta Directiva (Presidència, 2 Vocalies de la Demarcació de Barcelona, Vocalia de la Demarcació de Lleida que va quedar deserta )