Assemblea General Ordinària – maig

Per indicació de la Junta Directiva de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà el proper dijous 4 de maig de 2023.

Per a tots aquells que vulgueu assistir a l’acte, us convoquem, a les 17:30 hores en primera convocatòria i a les 18:00 hores en segona, a la sala Mirador del COAC (Plaça Nova núm. 5, 8a planta, Barcelona).

En aquesta ocasió l’assemblea es durà a terme de manera presencial, i es podrà seguir on-line, però les votacions seran exclusivament presencials.

ORDRE DEL DIA (provisional):

1. Presentació de la memòria d’activitats i l’informe de gestió de la Junta Directiva corresponent a l’any 2023.

2. Presentació de l’informe econòmic i aprovació de la liquidació de l’exercici 2022, si s’escau.

3. XLVè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Lluís Domènech i Montaner. Europa i més enllà. Presentació del balanç final, a càrrec de les seves directores.

4. Creació de la nova vocalia de la AADIPA per les Comarques Centrals.

5. Renovació ordinària de 4 càrrecs de la Junta Directiva:

Secretaria
Tresoreria
2 Vocalies de la Demarcació de Barcelona
Vocalia de la Demarcació de l’Ebre
Vocalia de la Demarcació de Girona
Vocalia de la Demarcació de Lleida
Vocalia de la Demarcació de Tarragona
Vocalia de la Demarcació de Comarques Centrals

6. XLVIè Curset. Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Presentació de l’estat dels treballs d’organització, a càrrec de les directors Jordi Rogent i Dídac Gordillo, arquitectes.

7. Estat del treballs de redacció de l’informe patrimonial sobre la obres de rehabilitació de la Sala d’actes del COAC.

8. Suggeriments, precs i preguntes.

Si desitgeu que figuri algun altre assumpte en aquest ordre del dia, segons l’article 14.3 del Reglament de l’agrupació, podeu enviar-ne una breu descripció al correu electrònic de la secretaria de l’agrupació (aadipa@coac.net), abans de les 14:00 hores del dijous 27 d’abril de 2023.