Directrius de contingut per als catàlegs de béns protegits i Plans especials de protecció

Organitzat per el Departament de Territori i Sostenibilitat i per el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya