DOGC: Beques específiques Patrimoni arquitectònic

Com és habitual des de fa uns anys, el Departament de Cultura , i amb la voluntat de l’aprenentatge pràctic i coneixement del treball de l’administració per arquitectes, ha aprovat les bases especifiques per la concessió de beques per la protecció i la restauració del patrimoni arquitectònic

En el fitxer adjunt i concretament en apartat 5 , podreu trobar els requisits i l’objecte de les beques.

Bases beques 2019

Les pràctiques es desenvoluparan en el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General o en els Serveis Territorials de Barcelona, Tarragona , Lleida ,Girona, Catalunya Central (Vic ),i Terres de l’Ebre ( Tortosa).

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que tinguin la llicenciatura d’arquitectura o el títol de grau equivalent.

Cal que no faci més de cinc anys que s’hagi obtingut el títol que dóna dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que hagin finalitzat els màsters, postgraus oficials o estudis superiors (valorats com a formació específica d’acord amb la base 7) que tinguin relació amb la titulació o amb els estudis relacionats amb cada modalitat a la qual s’opta.

+ informació